Αγαπητέ Κηδεμόνα, μπορείς να λαμβάνεις ενημερώσεις για τα δρώμενα στο Σχολείο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αν δεν συμβαίνει ήδη).

Μπορείς να υποβάλλεις σχετικό αίτημα στο  4lykkori@sch.gr.