Σχολικό έτος 2016-17:

Εκδρομή Ιταλίας Μάρτιος 2017: